Kamaxlar, forts.

Vad beträffar stötstängerna finns inte så mycket att förtälja. Viktigt är att stötstängerna är helt raka. Detta kontrollerar du bäst genom att rulla dem på ett helt plant underlag. Kontrollera alla stötstänger även nya!

En liten varning. Vid extremt mycket nedhyvling av topplocks- och blockplanen är det risk att stötstängerna blir för långa. På Fords Cross-Flow motorer tex. är man ofta tvungen att korta stötstängerna. Du kan förfara på olika sätt. En metod ar att slipa dem i nederändan, dock måste i så fall ändarna härdas om efter slipningen. Om det endast rör sig om någon mm går det ofta att ändra vipparmarna så att ställskruvarna kan skruvas upp längre. VW- trimmarna har det lättast, till VW finns nämligen stötstänger av varierande längd att få tag i.

Vi återgår till kamaxelmonteringen.

Vid montering av kamaxel med kurvor andra än original är det två saker du bör kontrollera.

För det första spelet mellan öppen ventil och kolvtoppen. Ibland kan det nämligen hända att ventillyftet blir så högt att ventilen riskerar att slå i kolven. Enklaste sättet att mäta detta är följande: montera vevaxeln i blocket, med en vevstake och en kolv (utan ringar). Dra alla bultar med föreskrivet moment, använd gamla lager. Innan topplocket läggs på placerar du en ca 5 mm tjock kaka modellera på kolvtoppen. Knåda leran mjuk innan den appliceras. Montera kamaxeln med drivning, 2 ventiler och vipparmar. Ställ in kamaxeln enligt märkning och justera ventilspelet.

Vrid nu runt motorn ett par varv så att ventilerna rör sig. Ta av topplocket. Ventilerna har nu gjort avtryck i modelleran. Skär med kniv försiktigt leran i två bitar. Ta bort ena halvan lera från kolven. Nu kan du mäta spelet mellan kolv och ventil. Detta spel bör vara minst 2 mm, utan topplockspackning. Om spelet understiger detta mått bör antingen kolvarna svarvas av eller uttag för ventilerna tas upp i kolvtopparna.

För det andra bör du kontrollera att ventilfjädrarna inte "bottnar" vid fullt lyft. Lämpligen gör du detta samtidigt med kontrollen av spelet mellan kolv och ventiltallrik. Då ventilen är fullt öppen mäter du med ett bladmått spelet mellan fjädervarven. Detta spel bör vara minst 1,5 mm, utan topplockspackning. Om fjädrarna skulle bottna måste dessa bytas mot fjädrar med färre varv.

Problemet med bottnade fjädrar är dock inte särskilt vanligt om du använder dig av competitionfjädrar. Tillverkarna av sådana fjädrar har redan från början tagit hänsyn till att fjädrarna skall kunna användas tillsammans med extrema kamaxlar. Vå erfarenhet är att Terry´s ventilfjädrar är de bästa. De är välgjorda, ger högt tryck och vi har aldrig i någon av våra motorer fått någon Terry fjäder att bottna ens med de extremaste kamaxlar.

tavlor, posters, affischer och fotokonst

Ett tips, smörj in kamaxeln rikligt med smörjmedel typ crommolybdendisulfid före montering. Detta förhindrar omormalt slittage på kamnockarna under de första milen.

Slutligen, se till att kamdrivningen inte är utsliten. Slitna kamdrev gör det svårt att ställa in kamaxeln på rätt sätt och följaktligen kan du förlora effekt av detta skäl. Egentligen borde varje kamaxel levereras komplett med lyftare och drivning samt en burk lämpligt smörjmedel. Om så vore fallet skulle en hel del onödiga problem kunna undvikas.

Några råd vid montering av kamaxlar - standard och racing

Kamaxeln i en standarbil är utformad för låga varvtal, för att ge jämn tomgång och god ekonomi. Med en vassare kamaxel får man i de flesta fall ge avkall på vissa av de tidigare nämnda egenskaperna. Varvtalet, det maximala, ökar vanligtvis och det är ju det man vill eftersom den största effekthöjningen ligger just i detta. Tomgången ökar i förhållande till trimningsgraden på kamaxeln. Vad gäller ekonomi kan sägas att en rätt trimmad motor så långt det gäller förgasare, kamaxel, avgassystem etc. i många fall ger lägre bränsleförbrukning (bättre fyllnadsgrad) vid samma effektuttag.

Några råd vid montering av kamaxlar

Teknisk information.

Lite teknisk information: De två skisserna visar öppnings- respektive stängningstider för två olika kamaxlar, en standard och en sk vassare. Kamaxelns öppningstid (duration) uttrycks i grader av vevaxelns rotation. Vevaxeln roterar 720 grader under de fyra takterna och kamaxeln hälften så mycket, altså 360 grader.

Den övre skissen visar en standardkam som öppnar insugsventilen 10 grader före övre dödpunkt och stänger 55 grader efter nedre dödpunkt. Den totala öppningstiden (durationen) är alltså 10 -55-180 grader = 245 grader.

Den nedre skissen visar en vassare kamaxel, en R-kam, med längre öppningstid. Insugningsventilen öppnar 42 grader före övre dödpunkt och stänger 65,5 grader efter nedre dödpunkt. Den totala öppningstiden blir i detta fall 42-65,5-180 grader = 287,5 grader.

Viktigt vid montering

Byr alltid även lyftare - begagnade lyftare sliter ned en ny kam mycket snabbt. Montera ventilfjädrar som är tillräckligt hårda och kontrollera att dessa ej bottnar - det bör vara ca 1,5 mm spel mellan slingorna när ventilen är öppen. Kontrollera att när ventilerna är öppna det finns tillräckligt spel mellan ventil och kolv - minst 2 mm på insug och 2,5 mm på avgas. Kontrollera kamdrivningen - byt ut om den är sliten, chansa inte. Var noggrann vid inkörningen - de första minuterna är mycket viktiga för att kammen skall hålla länge. Studera nästa stycke noga!

Vid hopsättning av motorn så smörj in kamnockarna och lyftarna rikligt med smörjmedel av typ crommolybdendisulfid. Det förhindrar direkt metallkontakt under de första minuterna av kammens inkörning.

Använd motorolja av hög kvalitet med enkel viskositet, gärna racing, ej multigrade. När du startar motorn första gången efter ett kambyte måste du se till att förgasaren har bränsle så att motorn startar omedelbart och kan varvas upp och direkt få runt oljan. Detta för att snarast få maximal smörjning på kam och lyftare.

Lång körning på startmotorn eller lågt motorvarv orsakar onödigt slitage på kam och lyftare. Efter det att motorn startat, kör den i minst tjugo minuter på ett konstant varvtal av omkring 2000 varv. Det enklaste sättet är att ställa upp tomgångsvarvet på förgasaren.

Sid 1 | Sid 2